پایگاه خبری اوشیدا 1 بهمن 1391 ساعت 10:33 http://oshida.ir/vdca.en6k49neu5k14.html -------------------------------------------------- از تقاضای آب توسط متهم تا تعداد زیاد عکاسان در محوطه اجرای حکم عنوان : 2زورگیر خشن تهرانی صبح امروز به دار مجازات آویخته شدند. -------------------------------------------------- اوشیدا: 2زورگیر خشن تهرانی صبح امروز بر اساس حکم دادگاه انقلاب تهران، به دار مجازات آویخته شدند. متن : به گزارش پایگاه خبری اوشیدا:علیرضا مافی ها و محمدعلی سروری ۲ زورگیر خشن تهرانی صبح امروز در ملأعام و در حضور عده ای از شهروندان به دار مجازات آویخته شدند. * در ساعت ۴:۳۰ دقیقه صبح امروز اولین گروه از مأموران پلیس در محل اجرای حکم واقع در خیابان ایرانشهر نبش بهشهر حاضر شدند. * محوطه اجرای حکم اعدام از شب گذشته توسط میله ها و داربست هایی محصور شده بود تا شهروندان در پشت میله ها نظاره گر اجرای حکم باشند. * ساعت ۵:۴۵ دقیقه صبح خودروی حمل جسد به همراه پزشکِ پزشکی قانونی برای تأیید مرگ محکومان به داخل محوطه اجرای حکم وارد شد. * ساعت ۵:۵۰ دقیقه صبح خودروی حمل متهمان به همراه برخی مسئولان نظیر قضات واحد اجرای احکام دادسرای امور جنایی تهران وارد محل شدند. * تنها ۵ دقیقه بعد متهمان در میان تدابیر انتظامی از خودرو پیاده شده و به محل اجرای حکم منتقل شدند. * با فاصله اندک از زمان پیاده شدن متهمان مجریان حکم طناب های سفیدرنگ مربوط به اجرای حکم را به جرثقیل ها نصب کرده و گره های مربوط به آن را بازبینی کردند. * ساعت ۶:۰۲ دقیقه یکی از قاریان برای آغاز اجرای حکم آیاتی از قرآن مجید را برای حاضران قرائت کرد. * ساعت ۶:۰۷ دقیقه یکی از مسئولان واحد اجرای احکام دادسرای جنایی تهران متن حکم صادرشده از سوی شعبه ۱۵ دیوان عالی کشور را قرائت کرد. * همزمان با قرائت متن حکم صادرشده از سوی دادگاه، محکومان توسط مجریان حکم به بالای ۲ جرثقیل هدایت شده و طناب دار به گردن آنها انداخته شد. * تنها لحظاتی قبل از اجرای حکم اعدام، محمدعلی سروری از مأموران اجرای حکم آب خواست که مأموران نیز به وی آب دادند و او هم خورد. * ساعت ۶:۱۱ دقیقه، پس از قرائت حکم دادگاه، ابتدا محمدعلی سروری و با فاصله یک دقیقه، علیرضا مافی ها به دار آویخته شدند. * ساعت ۶:۳۷ دقیقه و پس از گذشت ۲۶ دقیقه جسد زورگیران به پایین جرثقیل انتقال داده شد و پزشک پزشکی قانونی مرگ آنها را تأیید کرد. * پس از تأیید مرگ هر دو محکوم، اجساد این افراد در کیسه مخصوص حمل جسد قرار داده شد و توسط خودروی حمل جسد از محوطه اعدام خارج شد. * سرهنگ خانچرلی رئیس پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی تهران بزرگ و همچنین سرهنگ محمدیان رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ در محوطه اجرای حکم حضور داشتند. * عده ای از بستگان و آشنایان محکومان نیز در محل اجرای حکم حضور داشتند که در زمان اجرا گریه کرده و با فریاد های خود محکومان را صدا می کردند. * تا لحظاتی قبل از اجرای حکم، زمینه حضور خبرنگاران و عکاسان در محوطه اجرای حکم به سهولت فراهم نشده بود اما در این میان تعداد زیادی از عکاسان رسانه های مختلف در محل حضور داشتند. * با توجه به اجرای حکم در ملأعام حدود ۲ هزار نفر از شهروندان در خارج از محوطه اجرای حکم حضور داشتند و از نزدیک شاهد به دار آویخته شدن متهمان بودند. * تعدادی از شهروندان در گفت وگو با خبرنگار قضایی فارس از سرعت عمل و قاطعیت دستگاه قضایی کشور در رسیدگی به پرونده های مربوط به زورگیران تقدیر کردند. * عده ای از شهروندان نیز معتقد بودند زمانی تلاش های دستگاه قضا مثمر ثمر خواهد بود که برخورد با مجرمان به صورت دایمی و همیشگی باشد و در این مسیر دستگاه قضا، قاطعیت خود را حفظ کند.