پایگاه خبری اوشیدا 4 آبان 1400 ساعت 21:48 http://oshida.ir/vdcaiun0.49nyu15kk4.html -------------------------------------------------- فرماندار زابل خبر داد؛ عنوان : در شرایط پیش آمده کدام جایگاه های سوخت در زابل بنزین توزیع می کنند؟ -------------------------------------------------- عباسعلی ارجمندی گفت: تعداد چهار جایگاه سوخت موقتا کار توزیع بنزین را در بین رانندگان بر عهده دارند. متن : عباسعلی ارجمندی فرماندار شهرستان زابل در گفت و گو با اوشیدا گفت: در حال حاضر با توجه به مشکل سیستمی جایگاه های سوخت تعداد چهار پمپ بنزین در زابل به صورت دستی بنزین مورد نیاز مردم را توزیع می کنند. وی افزود: جایگاه های سوخت سرایانی ، جایگاه کرد تمندانی، جایگاه سوخت کوثر و جایگاه امام حسین (ع) موقتا بدون کارت سوخت به میزان تعیین شده سوخت توزیع می کنند. فرماندار زابل با بیان اینکه بنزین به هیچ عنوان گران نخواهد شد تصریح کرد: مشکل جایگاه های سوخت در زابل موقتی خواهد بود. ارجمندی گفت: پیش بینی می شود که در روز آینده شرایط توزیع بنزین بهتر از قبل شود.