پایگاه خبری اوشیدا 7 آبان 1391 ساعت 10:30 http://oshida.ir/vglfa.dtww6dvi,iywg.p.html -------------------------------------------------- عنوان : گلدانهای شکسته وسالم درپارک ملت زابل -------------------------------------------------- درگوشه وکنار ملت سیستان گلدانهای شکسته وسالمی میبینید که برای گل خریداری شده ولی بدون حتی یک گل نابود شده متن : به گزارش پایگاه خبری اوشیدا: درکنار پارك ملت زابل گلدانهای شکسته وسالم بسیاری میبینید که هدف از خرید آنها زیبایی پارک بوده ولی اکنون به نماد زشتی این پارک تبدیل شده