پایگاه خبری اوشیدا 14 آذر 1391 ساعت 12:56 http://oshida.ir/vglfiedjaw6d0.,yww.gip.html -------------------------------------------------- عنوان : درب جهنم برروی زمین -------------------------------------------------- اوشیدا:اين محل که در نزديکي شهر کوچک درواز در ازبکستان قرار دارد متن : درب جهنم بر روی زمین در نزدیکی شهر کوچک درواز در ازبکستان قرارداردتوسط افراد محلي "در جهنم" خوانده مي شود. داستان در جهنم به ۳۵ سال قبل برمي گردد: هنگاميکه زمين شناسان در جستجوي گاز حفاري مي کردند، به حفره اي زير زميني رسيدند که بسيار بزرگ بود و همه تجهيزيت حفاري و چادرهاي کاوشگران را در خود فرو برد. از آنجايي که حفره را گاز پر کرده بود، کسي جرات رفتن به عمق غار را پيدا نکرد و آنان حفره را آتش زدند تا از انتشار گازهاي سمي جلوگيري کنند. از آن زمان، اين حفره براي ۳۵ سال است که بدون وقفه مي سوزد.