پایگاه خبری اوشیدا 25 ارديبهشت 1393 ساعت 21:30 http://oshida.ir/vglfjvd0.w6dv1w,iiygaw.p.html -------------------------------------------------- عنوان : وضعیت نامناسب و دفع غیر بهداشتی فاضلاب شهری خیابان هیرمند شمالی از نگاه دوربین اوشیدا -------------------------------------------------- اوشیدا: وارد خیابان هیرمند 84 که می شوی گویا با کوچه های مملو از آشغال و بوی تعفن ناشی از جاری بودن فاضلاب مواجه می شویم که وضعیت بسیار نامناسبی را برای ساکنین منطقه بوجود آورده است. متن :