پایگاه خبری اوشیدا 24 دی 1391 ساعت 14:54 http://oshida.ir/vglh.6nzt23nv6uzdt22fy..html -------------------------------------------------- عنوان : تشکیل صفهای طولانی در مقابل فروشندگیهای نفت زابل -------------------------------------------------- اوشیدا:بر اثر کاهش دمای چند روز اخیر وسرمای بی سابقه اکثر مردم در برابر فروشندگی های نفت صف های طولانی تشکیل داده اند متن : به گزارش پایگاه خبری اوشیدا:بر اثر کاهش دمای چند روز اخیر وسرمای بی سابقه اکثر مردم در برابر فروشندگی های نفت صف های طولانی تشکیل داده اند.ومردم با گالن ها وبشکه ها در مقابل فروشندهای نفت ،گاه چندین ساعت را سپری میکنند واین در حالی است که فروشندهای نفت موظف هستند سوخت نفت سفید را درب منزل افراد تحویل دهند. چه خوب استمسئولینپیگیری کنند ویاخود به جایگاههای عرضه نفت تشریف بیاورند واز نزدیک شاهد مشکلات مربوطه باشند تا شاید باور کنند این صف های طولانی وبی نظمی ها در همین زابلخودمان است .