پایگاه خبری اوشیدا 16 دی 1391 ساعت 11:40 http://oshida.ir/vdcjfxeozuqex.sfu.html -------------------------------------------------- عنوان : سرقت مسلحانه از روستای کندو شهرستان هیرمند -------------------------------------------------- اوشیدا:دو نفر سارق مسلح به سلاح کلاش با ورود به منزلی در روستای کندو تمام وسایل مرد روستای را سرقت کردن متن : به گزارش پایگاه خبری اوشیدا :افراد مسلح به سلاح کلاش وسرنیزه با شکستن شیشه درب منزل مرد روستای ساکن در روستایی کندو در شهرستان هیرمندبه منزلویوارد شدنوبا حمله وزخمی کردن زن صاحب خانه ودختران آن تمام طلا وجواهرات وپول نقد را به سرقت بردن مرد روستای با تماس باپایگاه خبری اوشیداعنوان کرد که پس از سرقت با110 تماسگرفتم ولی پس از48 ساعت هنوزمراجعه نکردن و فقط نیروهای تیپ علی اکبر(ع) سپاه درمحل حاضر شدن وصورتجلسه تهیه کردنوی از نیروی انتظامی شهرستان هیرمند به علت عدم حضور تا کنون خواستار توضیح شد.