پایگاه خبری اوشیدا 5 خرداد 1399 ساعت 20:05 http://oshida.ir/vdcjmyea.uqeyazsffu.html -------------------------------------------------- عنوان : بیان اهداف انقلاب اسلامی وتلاش برای رسیدن به آنها -------------------------------------------------- انقلاب اسلامی ایران برای نجات مردم مردم وازبین بردن سلطه دشمنان خصوصاآمریکاوعزت بخشیدن به این ملت به رهبری حضرت امام ( ره)وحضورتمام اقشارجامعه بااهداف واصولی نجات دهنده وعزت بخش بوجود آمد. متن : به گزارش اوشیدا به نقل از وبلاگ انقلابیون سیستان ؛ انقلاب اسلامی ایران برای نجات مردم مردم وازبین بردن سلطه دشمنان خصوصاآمریکاوعزت بخشیدن به این ملت به رهبری حضرت امام ( ره)وحضورتمام اقشارجامعه بااهداف واصولی نجات دهنده وعزت بخش بوجود آمد.اهداف انقلاب اسلامی ایران :۱ـــ عدالت خواهی۲ـــ حاکمیت اسلام وقرآن درزندگی بشر۳ـــ تربیت وتزکیه انسان وجامعه سازی برمبنای آن۴ـــ فراهم سازی راه کمال جویی وتقرب انسان به خدا وجلو گیری ازمنحصرومحدودسازی اودرخوهشهایجسمی وجنسی ودرنهایت دست یابی به حیات طیبه۵ـــ تکریم انسان به معنای واگذا ری حقیقی حق تصمیم گیری وتعیین سرنوشت ودرنتیجه تلاش برای تامین خوشبختی وسعادت او۶ ـــ استقلال وآزادی انسان ونفی بندگی وبردگی اوازغیرخدا۷ ـــ تشکیل نظام توحیدی وعدالت گستردرقالب جمهوری اسلامی برای دست یابی به سعادت دنیاوآخرت۸ ـــ احیاءوحاکمیت فضیلتها وارزشها ی دینی ومعنوی درزندگی بشر۹ ـــ برخورداری بشرازرفاه ، امنیت وعزت سیاسی۱۰ ـــ تعلیم بشروگسترش دانش وارتقای علمی جامعه۱۱ ـــ دفاع ازمحرومان ومستضعفان۱۲ ـــ نفی سلطه وحاکمیت ظالمانه طاغوتها وقدرتهای زورگودشمنان انقلاب اسلامی وقدرتهای زورگوکه امروزدارم این متن رابه رشته تحریردرمی آورم الحمدلله تبدیل به قدرت پوشالی شده اندوهیمنه آمریکا شکسته است جمهوری اسلامی پایگاه عین الاسدرادرعراق زدنتوانست کاری بکند.نفتکشهای جمهوری اسلامی که قبل باپرچم کشورهای دیگرتردد می کردند باپرچم کشورمان بعضی واردآبهای ونزوئلا شدند وبقیه هم انشاءالله می رسنددرحالی که آمریکا هیچ غلطی نکرده ونمی کند.پـــــــــــــس بیایم خودمان راباورکنیم که میتوانیم حالا نمی دانم چرابعضی درداخل سنگ آمریکا رابرسینه می زننداین رابدانیمتازمانی که حکومت خداوقرآن وعمل به فرامین امام خامنه ای باشدماپیروزهستیم.