پایگاه خبری اوشیدا 1 دی 1399 ساعت 16:48 http://oshida.ir/vdcjxmea.uqe8vzsffu.html -------------------------------------------------- عنوان : تعداد کاربران فارسی زبان در تلگرام، اینستاگرام و توئیتر -------------------------------------------------- آمار کاربران فارسی تلگرام، اینستاگرام و توئیتر اعلام شد. تلگرام، پراستفاده‌ترین و توئیتر کم‌‌استفاده‌‌ترین شبکه بین فارسی زبان‌ها است. متن : به گزارش اوشیدا به نقل از خبرنگار گروه ارتباطات و فن آوری اطلاعات خبرگزاری فارس، آمار کاربران فارسی تلگرام، اینستاگرام و توئیتر توسط مرکز پژوهشی بتا احصاء شده است که بر اساس آن تلگرام، اینستاگرام و توئیتربه ترتیب بین مردم محبوب تر وپراستفادهتر هستند.*تلگرام ۴۹ میلیون کاربر ایرانی داردبرایناساس این بررسی مشخص شد که تلگرام بیش از ۴۹ میلیون کاربر ایرانی دارد.این بستر در حال حاضر بیش از ۲ میلیون کانال دارد که در طول سال بیش از ۵۰۰ میلیون پست منتشر می کنند.این تعداد پست در مجموع بیش از ۱۰۰ میلیارد نمایش به خود اختصاص می دهد که این نشان گر آن است که هنوز تلگرام به عنوان پیام رسان در کاربرد های مختلف برای کاربران ایرانی کارد دارد.این پیام رسان در کل جهان بیش از ۴۰۰ میلیون دنبال کننده دارد که در حال حاضر ۴۹ میلیون آن ایرانی هستند.همچنین در بررسی این مرکز مشخص شد بیش از ۲ میلیون سوپر گروه فعال و پر مخاطب که سهم جدی در میان کاربران دارند در حال حاضر در حال فعالیت هستند.*اینستاگرام ۴۷ میلیون کاربر فارسی زبان داردپس از تلگرام، اینستاگرام دومین شبکهپراستفادهاست.با بررسی مرکز پژوهشی بتا در مورد کاربران فارسی اینستاگرام مشخص شد که بیش از ۴۷ میلیون کاربر فارسی زبان در بستر اینستاگرام در حال فعالیت هستند.این کاربران در طول یک سال بیش از یک میلیارد محتوا تولید می کنند.این بستر در جهان بیش از یک میلیارد و دویست میلیون کاربر دارد.نوع فعالیت در سطح بالای کاربری نشان می دهد که بیش از ۵۰ پیج با دنبال کننده بیش از ۳ میلیون کاربر دارد و بیش از ۶۰۰ پیج با دنبال کننده بیش از یک میلیون در این فضا وجود دارد.*توییتردر ایران ۲ میلیون کاربر دارداین بررسی همچنیننشان می دهد که توییتر در جهان در حدود ۳۶۰ میلیون دنبال کننده دارد.در ایران بیش از ۲ میلیون کاربر دارد در طول یک سال در حدود ۵۰۰ میلیون توییتمنتشرمی کنند که از این تعداد ۲۰۰ میلیون رئتوییت انجام می شود.همچنین کاربران بیش از ۱.۵میلیاردلایکنسبت به توییت های هم انجام می دهند.انتهایپیام/