گزارش تصویری

عاشورای حسینی در سیستان از نگاه دوربین اوشیدا

23 آبان 1392 ساعت 18:11


به گزارش پایگاه خبری اوشیدا:


کد مطلب: 16167

آدرس مطلب: http://oshida.ir/vgljavev.uqemmubffvszu.w.html

اوشیدا
  http://oshida.ir