فرماندار زابل خبر داد؛

در شرایط پیش آمده کدام جایگاه های سوخت در زابل بنزین توزیع می کنند؟

4 آبان 1400 ساعت 21:48

عباسعلی ارجمندی گفت: تعداد چهار جایگاه سوخت موقتا کار توزیع بنزین را در بین رانندگان بر عهده دارند.


عباسعلی ارجمندی فرماندار شهرستان زابل در گفت و گو با اوشیدا گفت: در حال حاضر با توجه به مشکل سیستمی جایگاه های سوخت تعداد چهار پمپ بنزین در زابل به صورت دستی بنزین مورد نیاز مردم را توزیع می کنند. وی افزود: جایگاه های سوخت سرایانی ، جایگاه کرد تمندانی، جایگاه سوخت کوثر و جایگاه امام حسین (ع) موقتا بدون کارت سوخت به میزان تعیین شده سوخت توزیع می کنند. فرماندار زابل با بیان اینکه بنزین به هیچ عنوان گران نخواهد شد تصریح کرد: مشکل جایگاه های سوخت در زابل موقتی خواهد بود. ارجمندی گفت: پیش بینی می شود که در روز آینده شرایط توزیع بنزین بهتر از قبل شود.


کد مطلب: 74226

آدرس مطلب: http://oshida.ir/vdcaiun0.49nyu15kk4.html

اوشیدا
  http://oshida.ir