دعوا فامیلی در روستا کریم کشته

19 آذر 1391 ساعت 7:43

اوشیدا: دیشب دعوا شدیدی بین طایفه کریم کشته رخ داد


به گزارش پایگاه خبری اوشیدا :دیشب درگیری شدید فامیلی بین فامیل کریم کشته در این روستا رخ داد که از اهالی روستا زخمی گردید


کد مطلب: 485

آدرس مطلب: http://oshida.ir/vdcakmny149na.5k4.html

اوشیدا
  http://oshida.ir