اختصاصی اوشیدا:

بازارسرپوش زابل درحال ریزش ونابودی

10 آبان 1391 ساعت 8:25

بازار سر پوش زابل که یکی از آثار باستانی این شهر میباشد با بی توجه ای مسولین رو به نابودی است


بازار سرپوش زابل باقدمت صد ساله یکی از آثار به ثبت رسیده درلیست آثار باستانی این شهر میباشد در حال حاضر مغازه ها و سقف بازاربه علت عدم توجه وترمیم فرسوده شده وامکان ریزش و آسيب رساني به مردم مي باشندکه با مراجعه زیاد مردم به نهادهای ذیربط تاکنون هیچ اقدامی برای ترمیم ان صورت نپذیرفته


کد مطلب: 79

آدرس مطلب: http://oshida.ir/vgla1.n0449nokhk645.,.html

اوشیدا
  http://oshida.ir