ویژه وفات همسر پیامبر اکرم ص برگزار شد

همایش بزرگداشت مقام بزرگ بانوی اسلام حضرت خدیجه س از نگاه دوربین اوشیدا

7 تير 1394 ساعت 19:17

صبح روز گذشته همایش نکو داشت حضرت خدیجه بزرگ بانوی اسلام با حضور بانوان تسنن و تشیع سیستانی توسط بسیج جامعه زنان زابل در خانه معلم این شهرستان برگزار شد.کد مطلب: 38561

آدرس مطلب: http://oshida.ir/vglb8sbf.rhbw0rquu8ipr.l.html

اوشیدا
  http://oshida.ir