نمایشگاه اتومبیل واشنگتن

24 اسفند 1391 ساعت 13:31

اوشیدا:نمایشگاه اتومبیل واشنگتن از روز جمعه ۱ فوریه تا یکشنبه ۱۰ فوریه در شهر واشنگتن دی سی برگزار شد.کد مطلب: 3955

آدرس مطلب: http://oshida.ir/vglc.pq1a2bqop,s8a22l5..html

اوشیدا
  http://oshida.ir