جاده روستای امرودی هیرمند درشوک بی آسفالتی

17 آبان 1391 ساعت 14:35

مرد روستای میگوید :نمایندگان بسیاری قول آسفالت جاده روستایمان را داده اند ولی تا کنون هیچ اقدامی صورت نپذیرفته و اداره راه وفرمانداری هیرمند وزابل هیچ گونه جوابی به ما نمیدهد


شاید کسی فکرش را نکند که در گوشه‌ای از مملکت ما عده‌ای از امکانات خیلی اولیه هم محروم باشند! امکاناتی که به قدری در تهران و سایر شهرهای بزرگ عادی شده، که اصلاً به چشم نمی‌آید و همیشه با خودمان می‌گوییم خب باید این امکانات باشد. واما هیرمند وجاده روستای امرودی جاده ای که راه مواصلاتی 7 روستا است وتنها راه دسترسی روستاهاازاین جاده است وبا مشکلات فروان مثل عدم وجود آسفالت دست به گریبان هستند وبا مراجعه فراوان به مسولین هیچ گونه پاسخی دریافت نکرده اند فقط قولهای که سالیان طولانی به آن عادت کرده اند ما که نتوانستیم از آن عبور کنیم امیدواریم دیگران بتوانند


کد مطلب: 128

آدرس مطلب: http://oshida.ir/vgld2j0f6yt0x.lfyy.a2h.html

اوشیدا
  http://oshida.ir