وضعیت نامناسب و دفع غیر بهداشتی فاضلاب شهری خیابان هیرمند شمالی از نگاه دوربین اوشیدا

25 ارديبهشت 1393 ساعت 21:30

اوشیدا: وارد خیابان هیرمند 84 که می شوی گویا با کوچه های مملو از آشغال و بوی تعفن ناشی از جاری بودن فاضلاب مواجه می شویم که وضعیت بسیار نامناسبی را برای ساکنین منطقه بوجود آورده است.کد مطلب: 26694

آدرس مطلب: http://oshida.ir/vglfjvd0.w6dv1w,iiygaw.p.html

اوشیدا
  http://oshida.ir