کلیپ| مشک برداشت که سیراب کند دریارا…

19 مهر 1398 ساعت 9:25


 اولین روایت داستانی گروه اختصاصی متنا از راهپیمائی اربعین انشار داده شد.

#حب_الحسین_یجمعنا
#ایران_و_العراق_لایمکن_الفراق
#روایت_اربعین

نمایشگر ویدیو
 


کد مطلب: 68202

آدرس مطلب: http://oshida.ir/vdchiin-.23n6vdftt2.html

اوشیدا
  http://oshida.ir