سکانس لو رفته از فیلم w۲۰۰۸

9 آبان 1398 ساعت 12:06

سکانس لو رفته از فیلم w۲۰۰۸ به کارگردانی الیور استون که راز فتنه ها و بحران های منطقه را در دفتر رئیس جمهور آمریکا تشریح می کند را در این پایگاه خبری مشاهده کنید.


سکانس لو رفته از فیلم w۲۰۰۸ به کارگردانی الیور استون که راز فتنه ها و بحران های منطقه را در دفتر رئیس جمهور آمریکا تشریح می کند را در این پایگاه خبری مشاهده کنید.کد مطلب: 68392

آدرس مطلب: http://oshida.ir/vdchixn-.23n6wdftt2.html

اوشیدا
  http://oshida.ir