مردم جواب بی تدبیری مسئولین را دادند

راهپیمایی عظیم صدهاهزار نفری یوم الله 22 بهمن در زابل

22 بهمن 1391 ساعت 11:17

اوشیدا: راهپیمایی صدها هزار نفری مردم زابل به صورت خود جوش وبدون حضور مسولین برگزارشد


به گزارش پایگاه خبری اوشیدا:نهضت نورانی امام خمینی (ره) پیروز شدتا ما وابسته به دشمن بیگانه نباشیم؛اما متاسفانه قدر این انقلاب را بعضی ;از مسئولین با بی تدبیری;نمی دانندباید به سیره امام (ره) دقت کنیم تا شکست نخوریم وراه اشتباه نرویم واین گونه است که خانواده معظم شهدا، ایثارگران، جانبازان و مردم بصیر و همیشه در صحنه زابل برای دفاع از ارزش های انقلاب و تجدید عهد وپیمان با رهبر کبیر انقلاب ،این راهپیمایی عظیم صدها هزار نفری رابه صورت خود جوش وبدون حضور مسئولین مربوطه برگزار کردند
راهپیمایی یوم الله 22 بهمن در زابل راس ساعت 9:30 بدون حضور حتی یک مسئول تا لحظه ورود به جایگاه برگزار شد 
مسئول این بی تدبیری کیست؟


کد مطلب: 2113

آدرس مطلب: http://oshida.ir/vglh.znit23nzxuzdt22fy..html

اوشیدا
  http://oshida.ir