بروز رسانی اطلاعات طوایف سیستان
 

بازدید کننده گرامی شما میتوانید جهت تکمیل و بروز رسانی اطلاعات طوایف سیستان مارا یاری نمایدایمیل:info@oshida....

طوایف سیستان
اقوام و طایفه های سیستان؛سیستانیان و ریشه های قومی و سرزمینی
طایفه خلیلی سیستان
140 طایفه و فامیل در سیستان یكصد سال قبل وجود دارد

اقوام و طایفه های سیستان؛سیستانیان و ریشه های قومی و سرزمینی

اقوام و طایفه‌های سیستان و بلوچستان، به اقوامی گفته می‌شود که در استان سیستان و بلوچستان سکونت داشته‌اند و یا زندگی می‌کنند و از لحاظ ساختار طایفه‌ای، قومی و نوع سکونت به چهارده گروه تقسیم می‌شوند.

طایفه خلیلی سیستان

کلمه خلیل درلغتنامه دهخدا به معنای دوست، رفیق، ویار آمده است وچون ریشه عربی دارد و کنیه ی یکی از پیامبران اولوالعزم است معمولا توسط مسلمانان ازاو بعنوان اسم بهره میگیرند.

140 طایفه و فامیل در سیستان یكصد سال قبل وجود دارد

جی پی تیت نقشه بردارکمیسیون حل اختلاف مرزی بین ایران وافغانستان دربین سالهای 1905-1903 بریاست سرآرتورمک ماهون بودکه طی آن بعلت ضعف،بی خبری و فساد دربار قاجار قسمتهای مهمی از سیستان بزرگ، جدا و پیکر وطن ...

 
طایفه سراوانی از طوایف سیستان

طایفه سراوانی از طوایف سیستان

طایفه سراوانی به گواه بزرگان سیستان و طوایف هم زیست با این خاندان و انجام مطالعات میدانی و پژوهش ...

طایفه گنجعلی از طوایف سیستان

طایفه گنجعلی از طوایف سیستان

اوشیدا: گنجعلی، از طایفه‌های سیستانی استان سیستان و بلوچستان می‌باشد.

طایفه کیانی از طوایف سیستان

طایفه کیانی از طوایف سیستان

اوشیدا: کیانی، یکی از طایفه‌های سیستانی استان سیستان و بلوچستان است.

طایفه شهریاری از طوایف سیستان

طایفه شهریاری از طوایف سیستان

اوشیدا: طایفه شهریاری، طایفه‌ای است سیستانی در استان سیستان و بلوچستان ایران.

طایفه نوری از طوایف سیستان

طایفه نوری از طوایف سیستان

اوشیدا: طایفه نوری، این طایفه خود را از مهاجرین غیر بومی بر می‌شمارند واعتقاد بر این دارند که جد نهم ...

طایفه گرگ از طوایف سیستان

طایفه گرگ از طوایف سیستان

اوشیدا: گرگ، یکی از طایفه‌های سیستان است.

طایفه میر از طوایف سیستان

طایفه میر از طوایف سیستان

اوشیدا: میر، یکی از طوایف سیستان است.

طایفه سرحدی از طوایف سیستان

طایفه سرحدی از طوایف سیستان

اوشیدا: طایفه سرحدی، نام این طایفه برگرفته از مکان زیست آن‌ها یعنی منطقه سرحد سیستان و بلوچستان ایران ...

طایفه دلارامی از طوایف سیستان

طایفه دلارامی از طوایف سیستان

اوشیدا: دلارامی، از طایفه‌های سیستانی استان سیستان و بلوچستان می‌باشد.

طایفه هراتی از طوایف سیستان

طایفه هراتی از طوایف سیستان

اوشیدا: هراتی، یکی از طایفه‌های سیستان است.

طایفه بامدی از طوایف سیستان

طایفه بامدی از طوایف سیستان

اوشیدا: بامدی، از طایفه‌های سیستانی استان سیستان و بلوچستان می‌باشد.

طایفه بختیاری از طوایف سیستان

طایفه بختیاری از طوایف سیستان

اوشیدا: طایفه بختیاری سیستان، از طوایف قدیمی سیستان می‌باشد.

طایفه بارکزایی یا بارکزائی از طوایف سیستان

طایفه بارکزایی یا بارکزائی از طوایف سیستان

اوشیدا: بارکزایی یا بارکزائی، از طایفه‌های سیستانی استان سیستان و بلوچستان می‌باشند.

طایفه جنگی از طوایف سیستان

طایفه جنگی از طوایف سیستان

اوشیدا: جنگی، از طایفه‌های سیستانی استان سیستان و بلوچستان ایران است.

طایفه دَرَگی از طوایف سیستان

طایفه دَرَگی از طوایف سیستان

اوشیدا: دَرَگی، از طایفه‌های سیستانی استان سیستان و بلوچستان می‌باشد.

طایفه بارانی یا بارنی از طوایف سیستان

طایفه بارانی یا بارنی از طوایف سیستان

اوشیدا: بارانی یا بارنی، از طایفه‌های سیستانی استان سیستان و بلوچستان می‌باشد.

طایفه درهی از طوایف سیستان

طایفه درهی از طوایف سیستان

اوشیدا: درهی، از طایفه‌های سیستانی استان سیستان و بلوچستان می‌باشد.

طایفه دره ای از طوایف سیستان

طایفه دره ای از طوایف سیستان

اوشیدا: دره‌ای، از طایفه‌های سیستانی استان سیستان و بلوچستان می‌باشد.

طایفه راز از طوایف سیستان

طایفه راز از طوایف سیستان

اوشیدا: راز، از طایفه‌های سیستانی استان سیستان و بلوچستان می‌باشد.

طایفه اوکاتی از طوایف سیستان

طایفه اوکاتی از طوایف سیستان

اوشیدا: اوکاتی، از طایفه‌های سیستانی استان سیستان و بلوچستان می‌باشد.