داخلی آرشيو خبر صفحه اجتماعی
امتیاز مثبت 
۰
 
اعلام تغییرات دستمزد 3 گروه کارگری
کد مطلب: ۳۵۳۴۱
تاریخ انتشار:چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۲۵
مرکز آمار ایران با ارائه تغییرات قیمت فروش و هزینه 20 محصول کشاورزی روستایی در بهار امسال، اعلام کرد: دستمزد روزانه یکنفر کارگر دروگر غلات مرد نیز 51 هزارتومان بوده است.
اعلام تغییرات دستمزد 3 گروه کارگری
به گزارش پایگاه خبری اوشیدا" مرکز آمار ایران قیمت فروش محصولات و هزینه خدمات کشاورزی در مناطق روستایی کشور در بهار ۱۳۹۳ را اعلام کرد. چکیده گزارش مرکز آمار به شرح زیر است:

محصولات کشاورزی - غلات

گندم

در فصل بهار سال ۱۳۹۳ قیمت فروش آزاد یک کیلوگرم گندم در کل کشور ۱۰۳۴۳.۷ ریال بوده است. استان خراسان جنوبی با ۱۰۹۴۲.۹ ریال بیش ترین و استان هرمزگان با ۸۰۰۸.۰ ریال کمترین قیمت فروش آزاد را در کل کشور داشته اند.

قیمت فروش به دولت این محصول در کل کشور ۱۰۵۲۶.۶ ریال بوده است که در نتیجه، متوسط قیمت های فروش به دولت و آزاد آن به رقم ۱۰۴۰۸.۰ ریال رسیده است. قیمت فروش این محصول نسبت به فصل مشابه سال ۹۲ برابر ۴۱.۸ درصد افزایش داشت.

جو

در فصل بهار سال ۱۳۹۳ قیمت فروش یک کیلوگرم جو در کل کشور به ۸۷۶۲.۷ ریال بوده است. استان آذربایجان شرقی با ۱۱۰۰۰.۰ ریال بیش ترین و استان یزد با ۷۵۸۰.۷ ریال کمتری قیمت های فروش را داشته اند. قیمت فروش جو ۳۲.۳ درصد نسبت به فصل مشابه سال ۹۲ افزایش داشت.

حبوب - نخود

قیمت فروش یک کیلوگرم نخود در بهار سال ۱۳۹۳ در کل کشور ۱۹۰۹۴ ریال بوده است که استان خراسان رضوی با ۲۴۱۷۳.۴ ریال بیش ترین و استان زنجان با ۱۲۷۷۷.۸ ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته اند. قیمت فروش این محصول در بهار سال ۹۳ نسبت به فصل مشابه سال ۹۲، ۳۸.۵ درصد کاهش داشت.

عدس

در بهار ۱۳۹۳ قیمت فروش یک کیلوگرم عدس در کل کشور به رقم ۲۸۳۰۱.۹ ریال رسید که استان کرمانشاه با ۴۳۳۷۵.۸ ریال بیش ترین و استان چهارمحال و بختیاری با ۱۷۵۹۶.۹ ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته است. قیمت فروش این محصول نسبت به بهار سال ۹۲ با افزایشی معادل ۴.۵ درصد روبه رو بوده است.

محصولات جالیزی - هندوانه

در بهار سال ۱۳۹۳ قیمت فروش یک کیلوگرم هندوانه در کل کشور ۳۵۵۶.۰ ریال بوده است. استان سیستان و بلوچستان با ۵۸۹۷.۷ ریال بیشترین و استان کهگیلویه و بویراحمد با ۱۴۵۹.۰ ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته اند. قیمت فروش این محصول نسبت به فصل مشابه سال ۹۲، کاهشی برابر با ۲۸.۸ درصد داشته است.

خربزه

در فصل مورد بررسی قیمت فروش یک کیلوگرم خربزه در کل کشور ۴۵۴۷.۹ ریال بوده است. استان های اصفهان با ۱۰۹۳۵.۹ ریال بیش ترین و استان خوزستان با ۳۱۹۴.۷ ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته اند. قیمت فروش این محصول در بهار سال ۹۳ نسبت به فصل مشابه سال ۹۲ با کاهشی معادل ۵۲.۸ درصد روبه رو بوده است.

خیار

در بهار سال ۱۳۹۳ قیمت فروش یک کیلوگرم خیار در کل کشور ۵۸۷۲.۵ ریال بوده است. استان سمنان با ۱۸۵۶۴.۸ ریال بیش ترین و استان بوشهر با ۱۲۷۲.۷ ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته اند. قیمت فروش خیار نسبت به فصل بهار سال ۹۲ با کاهشی معادل ۴۱.۶ درصد روبه رو بوده است.

سبزی ها - سیب زمینی

در بهار سال ۱۳۹۳ قیمت فروش یک کیلوگرم سیب زمینی در کل کشور ۶۳۵۴.۳ ریال بوده است. استان بوشهر با ۱۲۰۰۰.۰ ریال بیش ترین و استان هرمزگان با ۵۰۰۰.۰ ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته اند. قیمت فروش این محصول در بهار سال ۱۳۹۳ نسبت به فصل مشابه سال ۹۲ معادل ۲۷.۲ درصد کاهش داشته است.

گوجه فرنگی

در بهار سال ۱۳۹۳ قیمت فروش یک کیلوگرم گوجه فرنگی در کل کشور ۵۷۸۱.۹ ریال بوده است. بالاترین قیمت فروش را استان هرمزگان با ۱۹۹۳۱.۷ ریال و پایین ترین قیمت فروش را استان بوشهر با ۲۰۹۶.۴ ریال داشته اند. قیمت فروش این محصول در بهار سال ۱۳۹۳ نسبت به فصل مشابه سال ۹۲ معادل ۵۵.۱ درصد کاهش داشته است.

بادمجان

در بهار سال ۱۳۹۳ قیمت فروش یک کیلوگرم بادمجان در کل کشور ۳۳۳۵.۶ ریال بوده است. استان یزد با ۱۰۲۸۲.۸ ریال بالاترین و استان خوزستان با ۲۹۰۴.۹ ریال پایین ترین قیمت فروش را در کل کشور داشته اند. قیمت فروش این محصول نسبت به بهار سال ۹۲ معادل ۷.۶ در صد افزایش داشته است.

پیاز

در فصل مورد بررسی قیمت فروش یک کیلوگرم پیاز در کل کشور ۹۹۳۷.۱ ریال بوده است. استان هرمزگان با ۱۶۳۶۹.۴ ریال بالاترین قیمت فروش و استان خوزستان با ۳۲۴۱.۰ ریال پایین ترین قیمت فروش را در کل کشور داشته اند. قیمت فروش این محصول در بهار ۱۳۹۳ نسبت به فصل مشابه سال ۹۲ معادل ۱۶.۳ درصد افزایش داشته است.

محصولات علوفه ای - یونجه

در بهار سال ۱۳۹۳ قیمت فروش یک کیلوگرم یونجه در کل کشور ۶۱۴۵.۲ ریال بوده است. استان خراسان شمالی با ۷۸۵۳.۵ ریال بیش ترین و استان ایلام با ۴۰۰۹.۷ ریال کمترین قیمت فروش در کل کشور را داشته اند. قیمت فروش این محصول در بهار ۱۳۹۳ نسبت به فصل مشابه سال ۹۲ معادل ۲۴ درصد افزایش داشته است.

کاه

در بهار سال ۱۳۹۳ قیمت فروش یک کیلوگرم شبدر در کل کشور ۱۹۳۳.۶ ریال بوده است. استان کرمان ۶۲۴۵.۱ ریال بیش ترین و استان هرمزگان با ۹۳۳.۹ ریال کمترین قیمت فروش در کل کشور را داشته اند. قیمت فروش این محصول در بهار ۱۳۹۳ نسبت به فصل مشابه سال ۹۲ معادل ۴۹.۶ درصد افزایش داشته است.

میوه های هسته دار - زردآلو

در بهار سال ۱۳۹۳ قیمت فروش یک کیلوگرم زردآلو در کل کشور ۴۳۳۶۲.۸ ریال بوده است. استان یزد با ۵۷۴۵۴.۷ ریال بیش ترین و استان فارس با ۲۶۰۸۷.۰ ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته اند. قیمت فروش زردآلو نسبت به فصل مشابه سال ۹۲ با افزایشی معادل با ۱۷.۲ درصد روبه رو بوده است.

میوه های دانه دار - سیب درختی

قیمت فروش یک کیلوگرم سیب درختی در بهار سال ۱۳۹۳ در کل کشور ۱۹۲۴۷.۰ ریال بوده است. استان مرکزی با ۲۵۰۰۰.۰ ریال و استان فارس با ۱۲۳۸۵.۳ ریال به ترتیب دارای بالاترین و پایین ترین قیمت فروش در کل کشور بوده اند. قیمت فروش این محصول در بهار سال ۱۳۹۳ نسبت به فصل مشابه سال ۹۲ معادل ۱۰.۵ درصد کاهش داشته است.

دام و فرآورده های دامی - دام

گوسفند و بره زنده پرواری

در فصل مورد بررسی قیمت فروش یک کیلوگرم گوسفند و بره به صورت زنده در کل کشور ۱۰۵۳۶۱.۸ ریال بوده است. استان سیستان و بلوچستان با ۱۵۰۷۶۵.۴ ریال بالاترین و استان خراسان شمالی با ۹۴۶۸۶.۲ ریال پایین ترین قیمت فروش را در کل کشور داشته اند. قیمت فروش آن در فصل بهار سال ۱۳۹۳ نسبت به فصل مشابه سال ۹۲ برابر با ۴.۰ درصد کاهش داشته است.

گاو و کمتر از دو سال پرواری

در بهار سال ۱۳۹۳ قیمت فروش یک کیلوگرم گاو کمتر از دو سال پرواری به صورت زنده در کل کشور ۱۰۶۱۸۴.۳ ریال بودهع است. استان هرمزگان با ۱۳۴۲۲۲.۹ ریال بیشترین و استان آذربایجان شرقی با ۹۷۰۷۱.۸ ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته اند. قیمت فروش این محصول نسبت به بهار سال ۹۲ معادل ۳.۶ درصد کاهش داشته است.

فرآورده های دامی - پشم گوسفند (شسته نشده)

در بهار سال ۱۳۹۳ قیمت فروش یک کیلوگرم پشم گوسفند (شسته نشده) در کل کشور ۱۵۴۸۱.۷ ریال بوده است. استان زنجان با ۴۱۶۸۳.۹ ریال و استان مازندران با ۳۶۲۷.۳ ریال به ترتیب بالاترین و پایین ترین قیمت فروش را در کل کشور داشته اند. قیمت فروش این محصول نسبت به فصل مشابه سال ۹۲ با افزایشی معادل با ۲۶.۴ درصد روبه رو بوده است.

شیر گوسفند (چرخ نکرده)

در بهار سال ۱۳۹۳ قیمت فروش یک کیلوگرم شیر گوسفند به صورت چرخ نکرده در کل کشور ۲۶۰۸۵.۶ ریال بوده است که نسبت به سال ۹۲ با افزایشی برابر با ۲۰.۵ درصد روبه رو بوده است. استان خراسان رضوی با ۳۴۲۴۶.۶ ریال بالاترین و استان فارس با ۱۱۴۶۸.۸ ریال پایین ترین قیمت فروش را در کل کشور داشته اند.

شیر گاو (چرخ نکرده)

در بهار سال ۱۳۹۳ قیمت فروش یک کیلوگرم شیر گاو در کل کشور ۱۰۷۴۱.۶ ریال بوده است که نسبت به فصل مشابه سال ۹۲ با افزایشی برابر با ۱۷.۱ درصد روبه رو بوده است. استان بوشهر با ۲۰۰۰۰.۰ ریال بالاترین و استان سیستان و بلوچستان با ۸۴۸۴.۶ ریال پایین ترین قیمت فروش را در کل کشور داشته اند.

خدمات کشاورزی - خدمات ماشینی

شخم زمین زراعی آبی با تراکتور

در بهار سال ۱۳۹۳ هزینه یکبار شخم یک هکتار زمین زراعی آبی با تراکتور در کل کشور ۱۰۱۱۱۹۸.۶ ریال بوده است. استان هرمزگان با ۲۷۶۷۵۷۲.۱ ریال و استان خوزستان با ۵۵۹۹۱۱.۳ به ترتیب بیش ترین و کمترین هزینه انجام این خدمت را در کل کشور داشته اند. هزینه انجام این خدمت نسبت به فصل مشابه سال ۹۲ معادل ۲۷.۷ درصد افزایش داشته است.

شخم زمین زراعی دیم با تراکتور

در فصل مورد بررسی هزینه یک بار شخم یک هکتار زمین زراعی دیم با تراکتور در کل کشور ۴۵۶۶۳۶۱.۴ ریال بوده است. استان اصفهان با ۱۳۹۳۲۶۹.۲ ریال و استان بوشهر با ۴۵۳۸۴۶.۲ ریال به ترتیب بیش ترین و کمترین هزینه انجام این خدمت را در کل کشور داشته اند. هزینه انجام این خدمت نسبت به فصل مشابه سال ۹۲ معادل ۲۱.۹ درصد کاهش داشته است.

دیسک زمین آبی با تراکتور

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، در بهار سال ۱۳۹۳ هزینه یکبار دیسک یک هکتار زمین زراعی دیم با تراکتور در کل کشور ۶۷۷۹۸۴.۷ ریال بوده است. استان گیلان با ۲۱۶۹۵۶۷.۷۰ ریال و استان خوزستان با ۲۹۳۵۰۸.۹ به ترتیب بیش ترین و کمترین هزینه انجام این خدمت را در کل کشور داشته اند. هزینه انجام این خدمت نسبت به فصل مشابه سال ۹۲ معادل ۶۲.۵ درصد افزایش داشته است.

دیسک زمین دیم با تراکتور

در فصل مورد بررسی هزینه یک بار دیسک یک هکتار زمین زراعی دیم با تراکتور در کل کشور ۴۳۳۵۴۷.۲ ریال بوده است. استان البرز با ۱۰۷۵۰۰۰.۰ ریال و استان کردستان با ۳۰۰۰۰۰.۰ ریال به ترتیب بیش ترین و کمترین هزینه انجام این خدمت را در کل کشور داشته اند. هزینه انجام این خدمت نسبت به فصل مشابه سال ۹۲ معادل ۴۲.۹ درصد افزایش داشته است.

خدمات نیروی انسانی - کارگر میوه چین (مرد)

در بهار سال ۱۳۹۳ دستمزد روزانه یک نفر کارگر میوه چین مرد در کل کشور ۳۷۳۶۶۸.۵ ریال بوده است. استان آذربایجان شرقی با ۵۸۶۳۶۳.۶ ریال و استان گلستان با ۲۱۷۹۴۸.۷ ریال به ترتیب بالاترین و پایین ترین سطح دستمزد را در کل کشور داشته اند. سطح این دستمزد نسبت به فصل مشابه سال ۹۲ معادل ۱۷.۹ درصد افزایش داشته است.

کارگر میوه چین (زن)

در فصل مورد بررسی دستمزد روزانه یک نفر کارگر میوه چین زن در کل کشور ۳۰۳۵۹۲.۲ ریال بوده است. استان مازندران با ۴۴۶۹۵۴.۷ ریال و استان گلستان با ۱۵۰۰۰۰.۰ ریال به ترتیب بالاترین و پایین ترین سطح دستمزد را در کل کشور داشته اند. سطح این دستمزد نسبت به فصل مشابه سال ۹۲ معادل ۴۶.۸ درصد افزایش داشته است.

دروگر غلات (مرد)

در بهار سال ۱۳۹۳ دستمزد روزانه یک نفر کارگر دروگر غلات مرد در کل کشور ۵۱۱۹۶۷.۲ ریال بوده است. استان آذربایجان شرقی با ۷۱۵۸۹۲.۰ ریال و استان خوزستان با ۲۵۰۰۰۰.۰ ریال به ترتیب بالاترین و پایین ترین سطح دستمزد را در کل کشور داشته اند. سطح این دستمزد نسبت به فصل مشابه سال ۹۲ معادل ۴۹.۸ درصد افزایش داشته است.

کارگر وجین کار و تنک کار (مرد)

در بهار سال ۱۳۹۳ دستمزد روزانه یک نفر کارگر وجین کار و تنک کار مرد در کل کشور ۳۲۶۷۳۳.۸ ریال بوده است. استان مازندران با ۵۷۰۵۶۱.۶ ریال و استان گلستان با ۲۵۰۰۰۰.۰ ریال به ترتیب بالاترین و پایین ترین سطح دستمزد را در کل کشور داشته اند. سطح این دستمزد نسبت به فصل مشابه سال ۹۲ معادل ۳.۸ درصد کاهش داشته است.

کارگر وجین کار و تنک کار (زن)

در فصل مورد بررسی دستمزد روزانه یک نفر کارگر وجین کار و تنک کار زن در کل کشور ۳۱۹۱۸۶.۴ ریال بوده است. استان گیلان با ۶۴۶۱۵۶.۶ ریال و استان خراسان جنوبی با ۱۶۶۵۱۷.۹ ریال به ترتیب بالاترین و پایین ترین سطح دستمزد را در کل کشور داشته اند. سطح این دستمزد نسبت به فصل بهار سال ۹۲ معادل ۳۶.۱ درصد افزایش داشته است.
Share/Save/Bookmark
مرجع : اقتصادآنلاین
    عکاس :