داخلی آرشيو خبر صفحه استان
امتیاز مثبت 
۶
 
اسامی روستاهای سیستان
کد مطلب: ۵۲۳۷
تاریخ انتشار:جمعه ۲۳ فروردين ۱۳۹۲ ساعت ۱۳:۵۲
اوشیدا: اسامی 669 روستا سیستان

آ
آبادی امام زمان
آبیل پل‌رنده
آخوند زاده
آخوند غلامی (زابل)
آخوندزاده (زابل)
آزاد (زابل)
آزادی (زابل)
آس حاجی
آسک (زابل)

ا
ابراهیم‌آباد (زابل)
احمدآباد (زابل)
ادیره
ارباب (زابل)
اربابی (زابل)
ارگ خان ملک
اسلام‌آباد (بزی)
اسلام‌آباد (زابل)
اسماعیل علی
اسماعیل‌آباد (زابل)
افضل‌آباد (زابل)
ال گرگ
ال گرگ (زابل)
الاهی
الدوخی
الله‌آباد (زابل)
الله‌داد (زابل)
الهی (زابل)
امامیه پائین
امامیه پایین
امرودی
امرودی (زابل)
امیر (زابل)
امیرآباد (زابل)
امیرخان (زابل)
اکبرآباد (زابل)
ایستگاه تلویزیون

ب
بارانی (زابل)
بازیران
باغک (زابل)
باقرآباد (زابل)
بالاخانه
بامری جهانتیغ
بخش (زابل)
برانی
براهوئی (زابل)
برج افغان
برج میرگل
برج یوسف
برقی (زابل)
بزی بالا (زابل)
بصیران (زابل)
بلال (زابل)
بلوچ ابیل
بندهی
بهرام‌آباد (زابل)
بالاخانه (زابل)
بالاشیخ (زابل)
علی‌آباد (زابل) 
ت
تاسوکی (زابل)
تخته‌پل (زابل)
تغازی
تقی (زابل)
تمبکا
توتی (زابل)
توکل (زابل)
تپه دز
تپه کنیز
تکور
تیلر (زابل)
تیمورآباد (زابل)
تیمورآباد شیخی

ج
جان پرور
جانی (روستا)
جانی (زابل)
جبار (زابل)
جلال‌آباد (زابل)
جما
جماآباد
جمااعظم
جمال‌آباد (زابل)
جنگیخو
جهانبخش (زابل)
جهانتیغ (زابل)
جهانگیر (زابل)
جهان‌آباد سفلی (زابل)
جهان‌آباد علیا (زابل)
جهان‌تیغ (زابل)
جهان‌تیغ (شهرستان زابل)
جولی بالا کلاته حسین‌خان
ح
حاج محمد علی‌شاه
حاجوک
حاجی احمد شاهوزائی
حاجی احمد شاهوزائی (روستا)
حاجی باباخان (زابل)
حاجی بلوچ خان
حاجی بلوچ‌خان (روستا)
حاجی حسین شیرزهی
حاجی خدارحم ریگی
حاجی صفر
حاجی عباس (زابل)
حاجی غلامعلی (زابل)
حاجی ملنگ خروط
حاجی ملنگ خروط (روستا)
حاجی ملک (روستا)
حاجی ملک (زابل)
حاجی ملک شیرزایی
حاجی نبی
حاجی نبی (روستا)
حاجی‌آباد خوشداد
حاج‌محمد علیشاه (روستا)
حجت‌آباد (زابل)
حسن شیخ
حسن عبدالله (زابل)
حسن‌آباد (زابل)
حسین اربابی (زابل)
حسین باقر
حسین زینل (حسین ژاندار)
حسین صفدر
حسینا (زابل)
حسین‌آباد (بخش شهرکی و ناروئی)
حسین‌آباد (بخش شیب آب)
حسین‌آباد (زابل)
حسین‌آباد (میان کنگی)
حسین‌آباد جر
حسین‌آباد خواجه
حسین‌آباد سفلی (زابل)
حسین‌آباد فلفلی
حسین‌آباد میرشاه
حلیم علیزهی
حلیم‌خان (زابل)
حمزه‌آباد (زابل)
حنیف (زابل)
حکیم ریگی
حیدرآباد  (زابل)


ح (ادامه)
حیدرآباد (زابل)
حیدرآباد (شیب‌آب)
حیدرآباد (میان‌کنگی)
حیدرآباد سلیمان
حیدری (زابل)

خ
خان محمد
خانه های خداداد
خانه های نظرصاحب خان
خانه‌های خواستی
خانه‌های رودباری (شیله‌آباد)
خانه‌های مهرالله
خانی عباس
خانی گل محمدرخشانی
خاک سفیدی
خدارحم (زابل)
خدری (زابل)
خدری (ستوده)
خراشادی
خراشادی (زابل)
خمر (روستا)
خمک (زابل)
خواجه محمودی
خوشداد جدید

د
دادالله (زابل)
دادخدا ساسولی
دادزری
دادشاه محمد پهلوان
دادی
داشک
دراز (روستا)
دراز (زابل)
دسرباتی
دشتک میل نادر
ده آخوندغلامی
ده آس
ده آقائی
ده آقاجان
ده ابراهیم (زابل)
ده احمد (زابل)
ده ارباب (زابل)
ده ارجونی
ده اسماعیل قنبر
ده اسکل
ده اصغر (زابل)
ده افسری
ده افغان براهویی
ده الری
ده امامی (زابل)
ده امیر
ده انوشیروان
ده بامری
ده براهویی
ده بزی
ده بزی سفلی
ده بزی علیا (بذر خالص)
ده بلوچی
ده بوله
ده تقی
ده جعفری
ده جمعه
ده حاتم
ده حاجی حسین
ده حاجی حسین (زابل)
ده حاجی عباس
ده حاجی عباس خان
ده حاجی عبدالرحیم رخشانی 
ده حاجی عبدالله
ده حاجی میرزا خان
ده حاجی میرزاخان
ده حسن (حسن‌آباد)
ده حسن (زابل)
ده حسن کربلایی
ده حسین (زابل)
ده حسین رحمان
ده حسین مشهدی
ده حسین‌علی خان
ده خدارحم
ده خمر
ده خیاری
ده درویش‌علی
ده درگی
ده دلارامی
ده دهمرده
ده رحمان
ده رخشانی
ده رستم محمود
ده رسول خان محمد
ده رشید (زابل)
ده رضا (زابل)
ده رضاعلی
ده زیارت جهانتیغ
ده سادات
ده سرگزی
ده سعید
ده سلطان (زابل)
ده سلیم
ده سندگل
ده سنگو
ده شادی جمالزهی
ده شاه نظر
ده شرکت
ده شهباز
ده شیخا
ده شیردل
ده صادق (زابل)
ده صمد
ده عباس آقاجان
ده عبدالله (زابل)
ده علی احمد لک زهی
ده علی احمد لکزایی
ده علی اکبر بالا
ده علی رضا
ده علیشاه
ده علیم
ده علیمراد
ده علی‌اکبر
ده علی‌خان
ده عوض (گلستان)
ده عیسی سفلی
ده عیسی علیا
ده غلام شریف‌آباد
ده غلام محمد سارانی
ده غلام نارویی
ده غلامان
ده غلامعلی
ده فاطمی
ده فتح‌الله
ده فخیره
ده فخیره سفلی
ده فقیر
ده قادر
ده لطف‌الله
ده محسن (زابل)
ده محمد ابراهیم
ده محمد شهرکی
ده مختار
ده مرادعلی
ده مریم
ده ملا عبدالله
ده ملا نظر
ده ملاعبدالله
ده ملاعلی
ده ملنگ
ده منصوری
ده موسی محمد
ده میر (زابل)
ده میر بیک
ده میر جعفرخان
ده میران
ده میران (زابل)
ده میرجعفرخان
ده میرخان
ده میرزا علی
ده میرزاخان براهویی
ده میرزامحمد
ده میرزنگ
ده میرشاه
ده میرعبدالله
ده نظر عیسی زهی
ده نظر گرگیچ
ده نهور
ده نو جهان‌تیغ
ده نور محمد خان
ده نورمحمد دشتی
ده نورمحمدصفرزایی
ده نیک محمد
ده هابیل
ده ولی‌داد
ده پرویز سارانی
ده پهلوان
ده چها ردری
ده چهاردری
ده کدخدا شاه‌جان بامری
ده کدخداعلی نمروری
ده کرم (زابل)
ده کرم مزرعه
ده کرمی
ده کریم دهمرده
ده کمالی
ده کندل
ده کیخا
ده گت
ده گرگ (زابل)
ده گرگیچ
ده گل محمد
ده گل میر
ده گلزار
دهباشی (زابل)
دهمرده (جهان‌آباد)
دهمرده (زابل)
دهمرده (قرقری)
دهنه باغی
دهنو (زابل)
دهنو (پشت ادیمی)
دهنو علی‌خان
دهنو علی‌خان (زابل)
دهنو پشت ادیمی
دهنو پیران
دهکول
دهکول (زابل)
دهکول اسلام نظر
ده‌آزاد (زابل)
ده‌حسن (زابل)
ده‌فتح‌الله
دوست محمدحاجی
دوست محمدلشکران
دوست‌محمد پهلوان شاهگل
دوست‌محمدشاه گل پهلوان
دولت‌آباد (زابل)
دوکله (روستا)
دوکله (زابل)
دک دهمرده
دیوانه (زابل)

ذ
ذوالفقاری (زابل)

ر
راهدار (زابل)
رحیم خان سارانی
رخشانی (روستا)
رخشانی (زابل)
رستم (زابل)
رستم محمود
رسول افغان
رسول سارانی
رسول غلام
رنده شهرکی
روستای دوران‌خان
روستای عیسی زهی
هاشم‌آباد (زابل)
ریگ موری
ریگاب

ز
زهروزهی
زورآباد (زابل)
زورآباد سالاری
زینل‌آباد (زابل)

س
ساختمان (زابل)
سارانی (روستا)
سارانی (زابل)
ساسولی (زابل)
ساسولی (شهرستان زابل)
سخی‌آباد (زابل)
سدکی
سراوانی
سراوانی (زابل)
سرفراز
سرفراز (روستا)
سرگزک
سرگزی
سرگزی (روستا)
سعیدآباد (ده صاحب الزمان)
سعیدآباد (زابل)
سنجر دهمرده
سنجر دهمرده (روستا)
سنجرانی
سنجرانی (زابل)
سهراب شیخی (زابل)
سه‌قلعه (زابل)
سکوهه
سیا دک دهمرده
سیادک (زابل)
سیادک دهمرده
سیاه خان (زابل)
سیاه پشته
سیدخان (روستا)
سیدخان (زابل)

ش
شارخ
شارخ (روستا)
شاطرمحمود (زابل)
شاه محمدقاسمی
شاهوزهی
شریف‌آباد (زابل)
شغالک
شندل
شهر گل محمد
شهرک ابوالفضل (زابل)
شهرک بزرگ
شهرک حسن‌آباد
شهرک سالاری
شهرک سنچولی
شهرک شهید بهشتی (زابل)
شهرک شهیدبهشتی (زابل)
شهرک علی‌اکبر
شهرک موسی سالاری
شهرک کوچک
شهرک کیان‌آباد
شهرک گلخانی
شهرک گل‌بیک
شهرکی (روستا)
شهریاری (زابل)
شوکت سارانی
شیبانی (زابل)
شیخ علم (روستا)
شیخ علم (زابل)
شیردل سادک
شیرعلی خان (روستا)
شیرعلی هاشم
شیرمحمد گرگیج (روستا)
شیرمحمدگرگیج
شیرین (زابل)
شیرین سالار

ص
صاحب خان بارانی
صالح خان (زابل)
صالح محمد شهریاری
صدیف
صدیف (روستا)
صفربرفی
صفرزائی
صمد (زابل)
صمد دهمرده
صوفی سیدی
صیادان سفلی

ط
طاغذی
طاووس (زابل)

ع
عاشقان (زابل)
عباس شاهگل
عباسیه (زابل)
عباس‌آباد سنجدی
عباس‌آباد شیخ ویسی
عبدالرحمان صفرزائی
عبدالرحمن سارانی
عزیزبامدی
علی اکبرخمر
علی حسینا (زابل)
علی صوفی (زابل)
علی مدد
علیخان زمان
علیخان کچکول
علیخان کچکول (روستا)
علیرضا (زابل)
علی‌جان درویش
علی‌خان (زابل)
عنایت (زابل)
عیدوسهراب

غ
غریب (زابل)
غلام رستم


غ (ادامه)
غلام محمد (زابل)
غلام محمد سارانی
غلامحسین دهمرده (زابل)
غلامحسین لاغری
غلامرضا نوری
غلامعلی (زابل)
غلامعلی جعفر

ف
فتح‌آباد (زابل)
فراهی
فقیر لشکری (زابل)
فقیرقاسم
فیروزه‌ای (زابل)

ق
قائم‌آباد (زابل)
قادرآباد (زابل)
قادرآباد (ما دین)
قاسم‌آباد (زابل)
قجر محمد حسن
قجربارانی
قرقری
قره یاغی
قلجه‌ای
قلعه حسن (زابل)
قلعه دل اسا
قوس‌الدین بامدی

ل
لجه‌ای
لطفی
لنگر بارانی
لوتک (روستا)
لوتک (زابل)
لوتک حاجی عظیم
لوتک رحیم خان
لوتک شیرمحمد
لوتک صفر شاه
لوتک صفرشاه
لورگ باغ
لورگ خاری

م
ماده کاریز
مارگان (زابل)
ماککی
مجید (زابل)
مجید عیسی زهی
محمد خوشداد (زابل)
محمد رخشانی (زابل)
محمدآباد (زابل)
محمدآباد ادیمی
محمدآباد لورگ باغ
محمدآباد هراتی (زابل)
محمداعظم (زابل)
محمدحسن (زابل)
محمدحسین بارانی
محمدخان (گلشاه خان)
محمدصفر
محمدقاسم (زابل)
محمودی بالا
مرادعلی (زابل)
مرادقلی (زابل)
مسافر (زابل)
مسافرکلاتی
مسکین (زابل)
مشهدی غلامعلی قنبرعلی (زابل)
ملا ابراهیم (زابل)
ملا دادخدا عیسی زهی
ملا دادی (روستا)
ملا دوست‌محمد
ملا سلطان
ملا عظیم رودینی
ملا کریم براهویی


م (ادامه)
ملا گل جان
ملادادی
ملادادی (روستا)
ملارحمت
ملارضا (زابل)
ملاعلی (روستا)
ملاعلی (زابل)
ملاعوض
ملامحمد
ملانورمحمد
ملکی (زابل)
ملک‌آباد (زابل)
مندیلان بالا
موسی کوهکن
مولوی دوست محمد
میرزانبی
میرشکار (روستا)
میرگل کلاتی
میلک (زابل)
میم خان

ن
نادر (زابل)
ناصرآباد سفلی
ناصرآباد علیا
نایب (زابل)
نایب لجه‌ای
نراقی (زابل)
نظرسارانی
نهنگی کریم سارانی
نور محمد یوسف رودینی
نورمحمد (زابل)
نورمحمد جهان‌تیغ
نوری (زابل)
نوشیروان خانه‌های درویش
نیک محمد
نیگرد
نیگرد سیستان

ه
هاشمزهی
هنرستان کشاورزی (زابل)

و
ورمال
ولی خرمایی
ولی‌آباد (زابل)

پ
پده‌ای (زابل)
پدگی (زابل)
پسندخان
پسندخان (روستا)
پشت دشت
پل اسبی
پلگی (زابل)
پلگی بزی
پنجک (زابل)
پودینه (روستا)
پکک حاجی حیدر
پکیر شهسوار
پکیرشهسوار
پکیرمحمود
پیران (روستا)
پیران (زابل)
پیران دخت

چ
چارک (زابل)
چرک (زابل)
چلنگ (زابل)
چلوکی
چهارخری
چهارخمی
چهارچشم
چکل (زابل) 
ژ
ژاله‌ای

ک
کام خان
کامخان
کانال (زابل)
کبلائی موسی خمری
کتمک
کخا
کخا (روستا)
کدخدا صفر
کدخدا صفر (روستا)
کدخداحسین
کرباسو
کرباسک
کربلائی علی
کربلایی حسین (زابل)
کربلایی حیدر
کربلایی عباس
کربلایی غلام (زابل)
کربلایی قربان
کرتکه
کرق شاه‌جان
کرکوه (زابل)
کریم (زابل)


ک (ادامه)
کریم شاه نظر
کریم کشته
کریم‌کشته (روستا)
کلات حاجی نورمحمد براهوئی
کلاته سهراب (زابل)
کلاته عمر
کلوخی (زابل)
کمک (زابل)
کندل (زابل)
کندو (زابل)
کندیکه
کنگ امام‌داد
کنگ شیرعلی خان
کنگ ملاعبدالله
کنگ ملاعبداله
کنگ پیران
کوره اجرپزی
کوشه علیا (زابل)
کوشه پایین
کوهکن
کچکول
کچیان
کیخا (زابل)


ک (ادامه)
کیخارسول

گ
گرگ (روستا)
گرگ (زابل)
گزانگوری
گزمه (زابل)
گزموم
گل خانی
گل محمد (زابل)
گل محمد بیک
گل محمد دانش نارویی
گل میر (زابل)
گلزاریگن
گلشاه
گلشاه نارویی
گله بچه
گله چاه (زابل)
گل‌آباد اول
گل‌آباد دوم
گنبدشاهی

ی
یارمحمدخروط
یارمحمدعلم
یوسف حسن
یوسف زهی (زابل)

Share/Save/Bookmark
مرجع : ویکی پدیا
    عکاس :