شعر زیبا درباره ی مــــــــــــــادر

10 ارديبهشت 1392 ساعت 21:39

اوشیدا: به مناسبت روز مادرمادر عزیزم ،وقتی چشم به جهان گشودم. قلب کوچکم مهربانی لبخند و نگاهت را که پر از صداقت و بی ریایی بود احساس کرد. دیدم زمانی را که با لبخندم لبخند زیبائی بر چهره خسته ات نشست و دنیایت سبز شدو با گریه ام دلت لرزید و طوفانی گشت. از همان لحظه فهمیدم که تنها در کنار این نگاه پرمهر و محبت است که احساس آرامش و خوشبختی خواهم کرد.


کد مطلب: 6266

آدرس مطلب: http://oshida.ir/vdcb.0b0urhb50iupr.html

اوشیدا
  http://oshida.ir