گزارش تصویری روستای «شوکّی» سیستان

انسان شناسی وفرهنگ , 20 اسفند 1391 ساعت 15:14

اوشیدا:روستای «شوکّی» از توابع پشت آب شهرستان زابل می باشد که مظاهر زندگی سنتی و بافت معماری اصیل سیستان را به خوبی می توان در آن مشاهده گر بود.


به گزارش پایگاه خبری اوشیدا:وجه تسمیه این روستا در واقع به نوعی گاو کم جثه بر می گردد که در این روستا به وفور یافت می شده و درگویش سیستانی بدان «شوکّ» گفته می شود. گفتنی است در فرهنگ پهلوی «فره وشی» نیز از نوعی گاو با عنوان «شیرشوک» یاد شده است که مردم با آن به خونیرس (ایران کنونی) مهاجرت نموده اند (محمدی خمک، جواد؛ واژه نامه سکزی؛ تهران: سروش. ۱۳۷۹. ص ۲۶۳)
تصاویری که در ادامه در پیش رو خواهید داشت مربوط به بهار سال ۱۳۹۰ می باشد از روستای شوکّی سیستان تهیه دیده شده و در طی آن تلاش شده است معماری نمادین سیستان و گوشه هایی از طبیعت آن به نمایش گذاشته شود.


کد مطلب: 3729

آدرس مطلب: https://www.oshida.ir/vglb.5bfurhbz9l8purriq..html

اوشیدا
  https://www.oshida.ir