گزارش تصویری: کشف جام مرمری بی نظیر در یک گور شهرسوخته سیستان

10 دی 1393 ساعت 21:30

سجادی ،سرپرست گروه باستان شناسی شهر سوخته از کشف جام مرمری و سازه های معماری بی نظیر در شهر سوخته سیستان خبرداد.کد مطلب: 36177

آدرس مطلب: http://oshida.ir/vglcmsq1.2bqem25aasl82.,.html

اوشیدا
  http://oshida.ir