فیلم/ مستند "خواب آشوب"ویژه اغتشاشات آبان ماه ۹۸ شیراز

8 دی 1398 ساعت 11:14

در این مستند برای اولین بار تصاویر لحظه بازداشت برخی
از اعضای سازمان منافقین و نحوه جذب آنها نیز منتشر شده است.


در این مستند برای اولین بار تصاویر لحظه بازداشت برخی از اعضای سازمان منافقین و نحوه جذب آنها نیز منتشر شده است.

دریافت 132 MB


کد مطلب: 68776

آدرس مطلب: https://www.oshida.ir/vdcd9509.yt0j56a22y.html

اوشیدا
  https://www.oshida.ir