مراسم معارفه مهندس علی نیکزاد بعنوان سرپرست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات , 2 بهمن 1391 ساعت 9:37کد مطلب: 1392

آدرس مطلب: https://www.oshida.ir/vglf.1dyiw6dm0pyaiwwg,..html

اوشیدا
  https://www.oshida.ir