عدم دفن صحیح زباله ها تهدیدی برای سلامتی مردم سیستان

2 دی 1391 ساعت 13:49

اوشیدا:تخلیه زباله ها توسط شهرداری زابل در کنار مخازن آب شیرین چاه نیمه باعث نفوذ زباله به آب شرب می گردد


به گزارش پایگاه خبری اوشیدا:زباله های شهر زابل وحاشیه آن توسط شهرداری زابل جهت دفن ونابودی به کنار مخازن آب شیرین چاه نیمه برده می شود که این اقدام غیر اصولی وغيربهداشتی باعث رسوب این زباله ها به آب آشامیدنی  وایجاد باکتری های در آب شرب می گردد که برخی از این باکتری ها با تصفیه آب نابود میگردد ولی برخی دیگر هم چنان در آب آشامیدنی باقی می ماند وباعث بروز بیماری های ریوی وتنفسی میگردد 
  علت عدم حصار کشی وایجاد گودالهای استاندار برای دفن زباله چیست؟
علت عدم دفن صحیح این زباله ها چیست؟
چرا شهرداری زابل اقدام به دفن زباله ها در کنار مخارن آب شرب می نمایید؟


کد مطلب: 635

آدرس مطلب: https://www.oshida.ir/vglgrn934ak9w.1qaa.prv.html

اوشیدا
  https://www.oshida.ir