خشکسالی زلزله پنهانی که مدت هاست سیستان را می لرزاند:تصاویر

10 دی 1396 ساعت 10:57

تالاب هامون سال هاست که خاموش است،زندگی از این دیار رخت بربسته ومردمان با وفایش هنوز در کنار تن خشکیده وبی جان تالاب به امید حیات نشسته اند.


به گزارش پایگاه خبری اوشیدا: تالاب هامون سال هاست که خاموش است،زندگی از این دیار رخت بربسته ومردمان با وفایش هنوز در کنار تن خشکیده وبی جان تالاب به امید حیات نشسته اند.

انتهای پیام /


کد مطلب: 62614

آدرس مطلب: https://www.oshida.ir/vglhk-n-.23niz2yttzfd2.u.html

اوشیدا
  https://www.oshida.ir