داخلی آرشيو خبر صفحه سیاسی
امتیاز مثبت 
۳
 
امام خمینی (ره) زنده تاریخ
کد مطلب: ۷۰۱۵۶
تاریخ انتشار:دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۳۵
به مناسبت ۱۴خردادسال روزرحلت جانسوز بنیان گذارجمهوری اسلامی ایران چند جمله ای رابه رشته تحریردرمی آو رم.
امام خمینی (ره) زنده تاریخ

به گزارش اوشیدا به نقل از وبلاگ انقلابیون سیستان ؛ امام خمینی (ره)محبوب دلها:شاید این سؤال به ذهن بعضی ازافرادبیادامام چکارکرکرده که این قدرمحبوب شده است.اگربه سخنان بزرگان مراجعه داشته باشیم به این جواب خواهیم رسید.

حضرت علی (ع)فرمودند: هرکس بین خودو  خدای خودرادرست کند خداوند بین اوومردم رادرست می کند.عامل علاقه مردم به ایشان این است که باخداوندرفیق ورابطه دوستانه خوبی داشته است.

امام خمینی (ر ه)شجاع وقاطع بود:ازویژگیهای بارز امام خمینی (ره)شجاعت وقاطعیت درمبارزه بااستبداد،داخلی واستکبارجهانی بود.این خصوصیت ایشان برخواسته از روح توکل واعتماد به خداوندبودکه درهمه کارهای آن بزرگوارمشهودبود.ایشان به این آیه قرآن اطمینان داشت.

یاایُّهاالذین امنوااِن تنصُرُواللهَ ینصرکم ویثبت اقدا مکم ای اهل ایمان شما اگرخدا رایاری کنید(دین خدا) خداوندشماراکمک می کند وثابت قدم نگه می دارد  (سوره محمد آیه ۷)

نکته اتکای امام بعدازخداوند،مردم بودندایشان معتقد بودمردم وقتی آگاه ومتحد شوندهیچ نیرویی نمی توانددربرابراینهاایستادگی کند.

امام خمینی (ره)زنده تاریخ :معنای این جمله این است که تاهرزمانی تفکر اماموجود داشته باشد ومردم به این تفکرعمل کنند ونصایح اورادرزندگی سیاسی،اجتماعی،اخلاقی ودینی خودعملی کننداوهست .

حضرت امام تنهابه عنوان یک سیاست مداربرای ملت ایران وهمه مسلمانان مطرح نبود،بلکه ایشان یک عالم بزرگ دینی ، رهبری مردمی وساده زیست ومظهر مبارزه باظلم وبی عدالتی به شمار می رفت ازهمین روست که باوجود گذشت ۳۱سال ازارتحال امام خمینی (ره) یادوی همچنان دردلها زنده ورهنمودهایش راهگشاست.

                  ایشان در۱۴خرداد ۱۳۶۸ رحلت یافتنند واین رحلت جانسوزرابه عموم آزادیخواهان دنیاتسلیت عرض می کنم.    شادی روحشان صلوات 

مردم انقلابی،ولایت مدارسیستان مثل تمام آزادیخواهان دنیادرسوگ فراغ امامشان می سوزند.

اماازاین جهت که عالمی فرهیخته ،مدیر،مدبر،شجاع،قاطع،سیاستمدارکه دنیای استکبارازسخنانش به لرزه می افتد ودوستان امید وارمی باشندکه بعدازایشان سکاندار این انقلاب شده جای خوشحالی دارد.واین انتخاب شایسته وبجارابه عموم مسلمانان وآزادیخواهان دنیا تبریک وتهنیت عرض می کنم.وازخداوندبرامام خامنه ای عزیز طول عمرباعزت وافتخارآرزومی کنم.وهمیشه درظل توجهات حضرت ولی عصرمستدام باشد.

 

Share/Save/Bookmark