داخلی آرشيو خبر صفحه سیاسی
امتیاز مثبت 
۴
 
بیان اهداف انقلاب اسلامی وتلاش برای رسیدن به آنها
کد مطلب: ۷۰۰۷۶
تاریخ انتشار:دوشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۲۰:۰۵
انقلاب اسلامی ایران برای نجات مردم مردم وازبین بردن سلطه دشمنان خصوصاآمریکاوعزت بخشیدن به این ملت به رهبری حضرت امام ( ره)وحضورتمام اقشارجامعه بااهداف واصولی نجات دهنده وعزت بخش بوجود آمد.
بیان اهداف انقلاب اسلامی وتلاش برای رسیدن به آنها

به گزارش اوشیدا به نقل از وبلاگ انقلابیون سیستان ؛ انقلاب اسلامی ایران برای نجات مردم مردم وازبین بردن سلطه دشمنان خصوصاآمریکاوعزت بخشیدن به این ملت به رهبری حضرت امام ( ره)وحضورتمام اقشارجامعه بااهداف واصولی نجات دهنده وعزت بخش بوجود آمد.

اهداف انقلاب اسلامی ایران :

۱ـــ عدالت خواهی 

۲ـــ حاکمیت اسلام وقرآن درزندگی بشر

۳ـــ تربیت وتزکیه انسان وجامعه سازی برمبنای آن 

۴ـــ فراهم سازی راه کمال جویی وتقرب انسان به خدا وجلو گیری ازمنحصرومحدودسازی اودرخوهشهای جسمی وجنسی ودرنهایت دست یابی به حیات طیبه 

۵ـــ تکریم انسان به معنای واگذا ری حقیقی حق تصمیم گیری وتعیین سرنوشت ودرنتیجه تلاش برای تامین خوشبختی وسعادت او

۶ ـــ استقلال وآزادی انسان ونفی بندگی وبردگی اوازغیرخدا

۷ ـــ تشکیل نظام توحیدی وعدالت گستردرقالب جمهوری اسلامی برای دست یابی به سعادت دنیاوآخرت

۸ ـــ احیاءوحاکمیت فضیلتها وارزشها ی دینی ومعنوی درزندگی بشر

۹ ـــ برخورداری بشرازرفاه ، امنیت وعزت سیاسی

۱۰ ـــ تعلیم  بشروگسترش دانش وارتقای علمی جامعه

۱۱ ـــ دفاع ازمحرومان ومستضعفان

۱۲ ـــ نفی سلطه وحاکمیت ظالمانه طاغوتها وقدرتهای زورگو

دشمنان انقلاب اسلامی وقدرتهای زورگوکه امروزدارم این متن رابه رشته تحریردرمی آورم الحمدلله تبدیل به قدرت پوشالی شده اندوهیمنه آمریکا شکسته است جمهوری اسلامی پایگاه عین الاسدرادرعراق زدنتوانست کاری بکند.نفتکشهای جمهوری اسلامی که قبل باپرچم کشورهای دیگرتردد می کردند باپرچم کشورمان بعضی واردآبهای ونزوئلا شدند وبقیه هم انشاءالله می رسنددرحالی که آمریکا هیچ غلطی نکرده ونمی کند.

پـــــــــــــس بیایم خودمان راباورکنیم که میتوانیم حالا نمی دانم چرابعضی درداخل سنگ آمریکا رابرسینه می زننداین رابدانیمتازمانی که حکومت خداوقرآن وعمل به فرامین امام خامنه ای باشدماپیروزهستیم.

Share/Save/Bookmark