داخلی آرشيو مقاله صفحه 
۱
امتیاز مثبت 
۷
 
آیا می دانید؟
سیستان در زمان ساسانیان بخش مهمی از خاک ایران سرافراز بوده است
جواد اویسی
کد مطلب: ۲۳۷۷۱
تاریخ انتشار:يکشنبه ۳ فروردين ۱۳۹۳ ساعت ۱۳:۰۶
اوشیدا: طبق رساله ی پهلوی "شهرستانهای ایران" از موسی خورنی،ایران به چهار بخش تقسیم می شده است ،درعهد ساسانیان بخش خراسان،بخش خوربران (بخش غربی ایران)بخش آتوربادگان(آذربایجان)وبخش نیمروز،واین تقسیمی است که در زمان سلطنت خسروانوشیروان به عمل آمده است .
سیستان در زمان ساسانیان بخش مهمی از خاک ایران سرافراز بوده است
به گزارش پایگاه خبری اوشیدا:آیا می دانید که؟سیستان در زمان ساسانیان بخش مهمی از خاک ایران سرافراز را شامل می شد،طبق رساله ی پهلوی "شهرستانهای ایران" از موسی خورنی،ایران به چهار بخش تقسیم می شده است ،درعهد ساسانیان بخش خراسان،بخش خوربران (بخش غربی ایران)بخش آتوربادگان(آذربایجان)وبخش نیمروز،واین تقسیمی است که در زمان سلطنت خسروانوشیروان به عمل آمده است .بخش نیمروز (سیستان) شامل شهرهای ذیل بوده:کابل،رجح(قندهار)بست،فراه،زرنگ،کرکویه،کرمان،بهاردشیر،استخر،دارابگرد،به شاپور،،گوره،اردشیر خوره توزک،هرمزاردشیران،گی(جی در اصفهان) رامهرمز،شوش،شوشتر،وندیبوگ،شاپور،ایران کرد،نهرتیره،سمران(کشور حمیران)،اراسپ،آشور،ورئی تاجیکان،خلیج فارس،ایران (ذیل برهان قاطع ج ۴ ص ۲۲۳۵)این حدود ومرزهایی که جزءخاک سرزمین نیمروز بوده خبر از اهمیت این سرزمین در حکومت ساسانیان می دهد.
Share/Save/Bookmark
احمد
۱۳۹۳-۰۱-۱۹ ۲۱:۴۸:۲۶
تمدن ایران به کلی نابود شده همونم که مانده از برکت وجود سیستان و حاکمانش هست و بس اما کو قدر شناس. (5967)