داخلی آرشيو گزارش تصويری صفحه فرهنگی
امتیاز مثبت 
۸
 
گزارش تصویری از نخستین جشنواره ملی باصدای بهار در شهر سوخته سیستان(2)
کد مطلب: ۴۱۸۹
تاریخ انتشار:سه شنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۱ ساعت ۱۲:۵۷
گزارش تصویری از نخستین جشنواره ملی باصدای بهار در شهر سوخته سیستان(2)
جشنواره ملی باصدای بهار در شهر سوخته سیستان(2)
جشنواره ملی باصدای بهار در شهر سوخته سیستان(2)
جشنواره ملی باصدای بهار در شهر سوخته سیستان(2)
جشنواره ملی باصدای بهار در شهر سوخته سیستان(2)
جشنواره ملی باصدای بهار در شهر سوخته سیستان(2)
جشنواره ملی باصدای بهار در شهر سوخته سیستان(2)
جشنواره ملی باصدای بهار در شهر سوخته سیستان(2)
جشنواره ملی باصدای بهار در شهر سوخته سیستان(2)
جشنواره ملی باصدای بهار در شهر سوخته سیستان(2)
جشنواره ملی باصدای بهار در شهر سوخته سیستان(2)
جشنواره ملی باصدای بهار در شهر سوخته سیستان(2)
جشنواره ملی باصدای بهار در شهر سوخته سیستان(2)
جشنواره ملی باصدای بهار در شهر سوخته سیستان(2)
جشنواره ملی باصدای بهار در شهر سوخته سیستان(2)
جشنواره ملی باصدای بهار در شهر سوخته سیستان(2)
جشنواره ملی باصدای بهار در شهر سوخته سیستان(2)
Share/Save/Bookmark