داخلی آرشيو گزارش تصويری صفحه فرهنگی
۲
امتیاز مثبت 
۸
 
نخستین همایش ملی گردشگری اقوام ایران زمین درشهر سوخته سیستان
کد مطلب: ۷۷۹۰
تاریخ انتشار:شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۲ ساعت ۱۷:۳۲
نخستین همایش ملی گردشگری اقوام ایران زمین درشهر سوخته سیستان
گزارش نخستین گردشگری اقوام ایران زمین درشهر سوخته سیستان
گزارش نخستین گردشگری اقوام ایران زمین درشهر سوخته سیستان
گزارش نخستین گردشگری اقوام ایران زمین درشهر سوخته سیستان
گزارش نخستین گردشگری اقوام ایران زمین درشهر سوخته سیستان
گزارش نخستین گردشگری اقوام ایران زمین درشهر سوخته سیستان
گزارش نخستین گردشگری اقوام ایران زمین درشهر سوخته سیستان
گزارش نخستین گردشگری اقوام ایران زمین درشهر سوخته سیستان
گزارش نخستین گردشگری اقوام ایران زمین درشهر سوخته سیستان
گزارش نخستین گردشگری اقوام ایران زمین درشهر سوخته سیستان
گزارش نخستین گردشگری اقوام ایران زمین درشهر سوخته سیستان
گزارش نخستین گردشگری اقوام ایران زمین درشهر سوخته سیستان
گزارش نخستین گردشگری اقوام ایران زمین درشهر سوخته سیستان
گزارش نخستین گردشگری اقوام ایران زمین درشهر سوخته سیستان
گزارش نخستین گردشگری اقوام ایران زمین درشهر سوخته سیستان
گزارش نخستین گردشگری اقوام ایران زمین درشهر سوخته سیستان
گزارش نخستین گردشگری اقوام ایران زمین درشهر سوخته سیستان
گزارش نخستین گردشگری اقوام ایران زمین درشهر سوخته سیستان
گزارش نخستین گردشگری اقوام ایران زمین درشهر سوخته سیستان
گزارش نخستین گردشگری اقوام ایران زمین درشهر سوخته سیستان
Share/Save/Bookmark
حسین زهی
۱۳۹۲-۰۳-۰۷ ۱۰:۵۳:۰۵
واقعاجالب بود (3195)
 
زهرا
۱۳۹۲-۰۳-۱۵ ۱۵:۳۸:۱۳
اگر هدف شناساندن فرهنگ و هنر این قوم باشد برگزاری اینگونه مراسم لازم است تصاویر گویا و جالب هستند.... (3301)