داخلی آرشيو گزارش تصويری صفحه 
۲
امتیاز مثبت 
۲۱
 
گزارش تصویری از نخستین جشنواره ملی باصدای بهار در شهر سوخته سیستان
کد مطلب: ۴۱۸۸
تاریخ انتشار:سه شنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۱ ساعت ۱۲:۴۵
عکس ارسالی از ناصر پودینه
گزارش تصویری از نخستین جشنواره ملی باصدای بهار در شهر سوخته سیستان
جشنواره ملی باصدای بهار در شهر سوخته سیستان(1)
جشنواره ملی باصدای بهار در شهر سوخته سیستان(1)
جشنواره ملی باصدای بهار در شهر سوخته سیستان(1)
جشنواره ملی باصدای بهار در شهر سوخته سیستان(1)
جشنواره ملی باصدای بهار در شهر سوخته سیستان(1)
جشنواره ملی باصدای بهار در شهر سوخته سیستان(1)
جشنواره ملی باصدای بهار در شهر سوخته سیستان(1)
جشنواره ملی باصدای بهار در شهر سوخته سیستان(1)
جشنواره ملی باصدای بهار در شهر سوخته سیستان(1)
جشنواره ملی باصدای بهار در شهر سوخته سیستان(1)
جشنواره ملی باصدای بهار در شهر سوخته سیستان(1)
جشنواره ملی باصدای بهار در شهر سوخته سیستان(1)
جشنواره ملی باصدای بهار در شهر سوخته سیستان(1)
جشنواره ملی باصدای بهار در شهر سوخته سیستان(1)
جشنواره ملی باصدای بهار در شهر سوخته سیستان(1)
جشنواره ملی باصدای بهار در شهر سوخته سیستان(1)
جشنواره ملی باصدای بهار در شهر سوخته سیستان(1)
جشنواره ملی باصدای بهار در شهر سوخته سیستان(1)
جشنواره ملی باصدای بهار در شهر سوخته سیستان(1)
جشنواره ملی باصدای بهار در شهر سوخته سیستان(1)
جشنواره ملی باصدای بهار در شهر سوخته سیستان(1)
جشنواره ملی باصدای بهار در شهر سوخته سیستان(1)
جشنواره ملی باصدای بهار در شهر سوخته سیستان(1)
جشنواره ملی باصدای بهار در شهر سوخته سیستان(1)
جشنواره ملی باصدای بهار در شهر سوخته سیستان(1)
جشنواره ملی باصدای بهار در شهر سوخته سیستان(1)
جشنواره ملی باصدای بهار در شهر سوخته سیستان(1)
جشنواره ملی باصدای بهار در شهر سوخته سیستان(1)
جشنواره ملی باصدای بهار در شهر سوخته سیستان(1)
جشنواره ملی باصدای بهار در شهر سوخته سیستان(1)
Share/Save/Bookmark
حسین
۱۳۹۲-۰۱-۰۷ ۱۰:۱۸:۱۸
واقعاتصاویرزیباوجالبی بود (2495)
 
ساکن لرستان
۱۳۹۲-۰۹-۲۳ ۲۱:۱۵:۳۵
واقعا جالب بود خاطرات زنده شد (4786)