داخلی آرشيو گزارش تصويری صفحه 
۲
امتیاز مثبت 
۱۸
 
گزارش تصویری ازانسداد مرزهای ایران در سیستان و بلوچستان
کد مطلب: ۳۹۶۰
تاریخ انتشار:پنجشنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۱ ساعت ۲۲:۵۳
اوشیدا:مرز های مشترک ایران در سیستان و بلوچستان شامل 1300 کیلومتر مرز خشکی و 330 کیلومتر مرز دریایی و ساحلی است که توسط مرزداران نیروی انتظامی حراست می شود. انسداد این مرز 80 درصد انجام شده و مابقی نیز تحت مراقبت دایمی قرار دارد.
گزارش تصویری ازانسداد مرزهای ایران در سیستان و بلوچستان
انسداد مرزهای ایران در سیستان و بلوچستان
انسداد مرزهای ایران در سیستان و بلوچستان
انسداد مرزهای ایران در سیستان و بلوچستان
انسداد مرزهای ایران در سیستان و بلوچستان
انسداد مرزهای ایران در سیستان و بلوچستان
انسداد مرزهای ایران در سیستان و بلوچستان
انسداد مرزهای ایران در سیستان و بلوچستان
انسداد مرزهای ایران در سیستان و بلوچستان
انسداد مرزهای ایران در سیستان و بلوچستان
انسداد مرزهای ایران در سیستان و بلوچستان
انسداد مرزهای ایران در سیستان و بلوچستان
انسداد مرزهای ایران در سیستان و بلوچستان
انسداد مرزهای ایران در سیستان و بلوچستان
انسداد مرزهای ایران در سیستان و بلوچستان
انسداد مرزهای ایران در سیستان و بلوچستان
انسداد مرزهای ایران در سیستان و بلوچستان
انسداد مرزهای ایران در سیستان و بلوچستان
انسداد مرزهای ایران در سیستان و بلوچستان
انسداد مرزهای ایران در سیستان و بلوچستان
انسداد مرزهای ایران در سیستان و بلوچستان
انسداد مرزهای ایران در سیستان و بلوچستان
انسداد مرزهای ایران در سیستان و بلوچستان
Share/Save/Bookmark
مرجع : ایرنا
    عکاس :
۱۳۹۳-۰۶-۱۲ ۱۴:۲۱:۰۱
واقعا جالب بود وسلام بر مرزداران غیور سیستان وبلوچستان (7531)
 
۱۳۹۳-۰۶-۱۲ ۱۴:۲۱:۰۳
واقعا جالب بود وسلام بر مرزداران غیور سیستان وبلوچستان (7532)